multisensorial

“Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer su curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias…todos los materiales didácticos del método montessori poseen cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y de relación” (Maria Montessori, la Pedagogía de la Responsabilidad)

Des de ben petits els infants ja en les primeres etapes educatives, són estimulats en les tres principals àrees de coneixement: àrea de descoberta d’un mateix, àrea de descoberta de l’entorn i Àrea d’Intercomunicació i Llenguatges( llenguatge musical, verbal, plàstic i matemàtic). En aquests primers anys aprenen a treballar des de tots els sentits estimulant la seva curiositat per aprendre des d’una perspectiva multi sensorial.

Però ja és en etapes més posteriors quan sembla que es deixa de treballar en aquesta línia i es passa a fer un  treball més cognitiu i mental, fet que dificulta l’aprenentatge i fa que no tots els nens i nenes segueixen amb el mateix nivell d’interès, curiositat,  capacitats i habilitats,  que d’altres.

La pregunta que plantegem doncs és… perquè tenen tant èxit les noves tecnologies entre els més petits i joves? La resposta és per què d’una manera o altre estimulen les seves capacitats i habilitats sobretot des  d’una perspectiva multi-sensorial. Poden escoltar, veure i tocar al mateix temps un aparell amb el que gaudeixen fent diverses funcions. És per això que cal que l’educació comparteixi amb les noves tecnologies molt de temps, però amb la dosis i responsabilitat adequada.

Els nens de cicle inicial poden aprendre les taules de forma memorística, però si ho fan de forma experimental, manipulativa i visual potser els serà més motivador aquest aprenentatge. Els nens i nenes de cicle mitjà que aprenen les parts del cos no tant sols amb el llibre de text sinó amb imatges visuals i experimentals, adquiriran un millor aprenentatge a curt i llarg termini. També pels alumnes de la ESO, que aprenen historia, els podem fer gaudir de la recerca i elaboració de projectes en els que se sentin principals protagonistes.

Si entre tots apostem per una aprenentatge de tipus multi sensorial no només estarem afavorint que els alumnes adoptin altres formes d’aprenentatge sinó que afavorim i garantim la motivació i la retenció d’aquells coneixements nous que ap20140211_180817renen i sobretot la seva funcionalitat.

Així doncs i fent referència als estils d’aprenentatge segons Kolb, D.A., les vies d’entrada d’informació són bàsicament tres: la via visual, auditiva i cinestèsica i/o sensorial. És en el processament de la informació que cada individu  per aprendre desenvolupa estratègies determinades que el defineixen com a :

alumnes de tipus actiu( aprèn a partir de l’experiència i la manipulació i busca reptes per assolir);  l’alumne teòric ( necessita un marc teòric de referència a partir del qual analitza i sintetitza la informació); alumne pragmàtic (és pràctic i funcional, li agrada descobrir i experimentar) i l’alumne reflexiu (parteix de l’anàlisi i la reflexió que s’anteposa a l’acció).

Per un aprenentatge que desperti la curiositat, la imaginació, la creativitat i la reflexió de petits, mitjans i grans que provoqui el gust i el plaer d’Aprendre per Aprendre.

Anuncis