Sembla que avui dia tothom té dret a opinar sobre educació, discutir, qüestionar, jutjar i criticar sobre què és l’educació,qui educa o fins i tot si es fa bé o no. Però realment sabem el significat d’aquesta paraula i si el sabem, tenim clar qui educa??Jo us plantejo la següent qüestió: Entre aquestes tres paraules : SOCIETAT, FAMÍLIA, ESCOLA, qui educa?? Bé si fas aquesta pregunta a diferents persones de diferents edats te n’adonaràs que no tothom té clara la resposta i que fins i tot hi haurà qui et dirà algun disbarat.

Passem a analitzar quina és la societat que tenim avui dia. Vivim immersos en una societat de consum, que fomenta l’individualisme i en el que imperen els patrons d’estètica fomentats pels mitjans audiovisuals de comunicació, on si no estàs en la ona tecnològica sembla que siguis un analfabet. I la meva qüestió és quina educació podem esperar d’aquesta societat i sobretot i el més important, quins valors??

Passem ara a analitzar la família. Els models de família han anat canviant en el temps hem passat d’un model conservador i convencional en el que l’estil d’educació era basat en l’autoritarisme a un model més aviat permissiu, democràtic, a vegades delegant i fins i tot hiperprotector. Aquests últims models han portat moltes vegades a la falta de valors, responsabilitat, compromís i coherència pel que fa a l’educació.

I finalment passem a analitzar l’escola. Aquesta institució pateix una sobrecàrrega de responsabilitat i està sotmesa a una pressió social  que moltes vegades fa que l’escola se senti desprotegida i sense recursos per afrontar tanta exigència. També esdevé víctima de falta d’autoritat i prestigi, injustament infundats.6a01347ff0d110970c015433ecc044970c-500wi

Després de fer aquest anàlisi, la resposta jo la tinc clara! Ens hem de posar tots les piles i sobretot cal tornar a recuperar el sentit comú. El que no falla és que l’educació és una cosa de tots, i que cal que tots en fem reflexió però si també una cosa cal tenir present és que el pilar fonamental de l’Educació ha de ser la humanitat i això on s’aprèn??

“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la Humanidad?” Mahatma Gandhi (1869-1948) Polític i pensador indi

Estareu d’acord amb mi que el que no s’aprèn a casa, no s’aprèn ni a l’escola ni al carrer. Jo sempre dic que un nen és generós perquè a casa ha apres a compartir, un nen és tolerant perquè a casa ha après a respectar, un nen és comprensiu perquè a casa ha rebut comprensió i un nen és sensible perquè a casa ha rebut amor.

L’escola és quelcom que ens ajuda a conviure i fomenta les habilitats socials, interpersonals i cognitives. També ens dóna els coneixements per desenvolupar-nos a la vida, tot això des dels valors de respecte i companyerisme.

La societat ens ajuda a sentir-nos útils i realitzats,ens aporta cultura, coneixements, tradicions, costums, ciutadania, ….tot allò que ens realitza i ens fa créixer com a persones en la convivència.

Però no hem de perdre el nord i sobretot HEM DE TENIR CLAR QUÈ ÉS I QUÈ FA CADASCÚ per poder educar als nostres infants per un món millor.

Anuncis